Kitaplar

MACHINE LEARNING

Yeditepe University Press

Machine Learning Cover

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin, Multidisipliner Bir Yaklaşım Olarak Döngüsel Ekonomi

5th Yeditepe International Research Conference on Business Strategies

yircobs21_ce

YIRCoF '19

Anticipation: Conceptual, Theoretical and Empirical Issues

Yeditepe International Research Conference on Foresight and Futures
2019

yircof19

Girişimcilik Raporu 2018 TR

Türkiye’de Girişimcilik ve Uluslararasi Karşılaştırma 2018

E. Esra Karadeniz
2019

girisimcilikresim

Integrated Stakeholder Relationships Management Model

Theory and Emperical Results from IT Sector

A. Gönül Demirel, M. Atilla Öner
2010

relationships

Workplace Mobbing in Turkey

The Relationship between Mobbing, Organizational Climate and Trust,

Mehmet Yusuf, Basak Gokce
2010

Entrepreneurship and Innovativeness

The Importance of Personal Characteristics and Gender: A Study on Turkish Entrepreneurs,

Ozlem Karabuber Kunday
2010

personal

İnsan-Odaklı Proje Yönetimi

Proje yönetiminde başarıyı güvence altına alacak insan-odaklı araçların okuyucularla paylaşılması,

M. Atilla Öner
2016

insanodaklı

Ulusal Uzgörü Çalışmaları ve Türkiye 2023 için bir Yöntem Önerisi

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi öneriliyor.

Alper Alsan, M. Atilla Öner, Mustafa Doğru
2000

ulusalozgoru

From Financial Crisis to Economic and Political Distress, Lambert Academic Publishing,

Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3-659-31245-8

A. Gönül Demirel, M. Atilla Öner
2013

financial

ArGe Yönetimi

Bu kitapta ArGe yönetimi değişik yönleriyle irdeleniyor.
Kitap, şirketlerin ArGe konusunda karar almalarını kolaylaştıracak ve kendi bünyelerinde kolayca uygulayabilecekleri metotları içeriyor.

M. Atilla Öner
2006

Arge

Global Issues in Health Care Systems - Social, Legal, Economic and Managerial Perspectives, Lambert Academic Publishing

Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3-659-51284-1

Özlem Karabüber Kunday, M. Atilla Öner
2014

health

International Journal of Innovation and Technology Management

Special Issue on Managing Emerging Technologies: The Case of Nanotechnology

M. Atilla Öner (Misafir Editör)
2013

Innovation

Nanotechnology Citizens' Conference in Madison, USA,

Chapter 08 in Consumers and Nanotechnology - Deliberative Processes, Social Barriers and Methodologies,
ISBN: 978-981-4316-16-3

P. Strandbakken, G. Scholl, E. Sto, (edits.)
2013

nanotechnology

Yüksek Öğretim, Multiversite ve Teknoloji

 

M. Atilla Öner
2012

multiversite

Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi

Hukuk, ekonomi, işletme ve endüstri mühendisliği alanlarında çalışan araştırmacılar konuyu 18 bölümde tartışıyor.

 

Kitabın telif ücretleri Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağışlanmıştır.

M. Atilla Öner
2012

teknikdeğişim

Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli

Bu kitap, üçüncü sektör kuruluşlarının profesyonel ve gönüllü yönetim yeteneklerinin geliştirilmesine katkı yaparak Türkiye'mizde üçüncü sektör kuruluşlarının daha başarılı olmasını arzu edenlere yol gösterici kaynak olmayı amaçlıyor.

M. Atilla Öner
2004

yönetim

İmalât Sanayiinde İnovasyon Modelleri

2008

Altyapı Seviyeleme Çalışması - Ulusoy, Öner, Bilgiç

Yön Özeti
1998

Ulusal Uzgörü Çalışmaları 2023

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi öneriliyor.

 

M. Atilla Öner, Alper Alsan, Mustafa Doğru
2017

ulusal