Hakkımızda

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YUVAM
Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkez

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) olarak amacımız; kamu ve özel sektörde yönetim ile ilgili alanlarda disiplinler arası uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yürüterek bilimsel literatüre yeni modeller kazandırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarına çözümler üreterek Üniversite ile iş dünyası ilişkilerini geliştirmek ve Üniversiteye kaynak yaratmaktır.

 

Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

 

a) Yönetim uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve uygulama sonrası izleme çalışmalarının planlamasını ve uygulamasını yapmak,

b) Bu çalışmalar için sponsorlar, araştırma kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğini sağlamak,

c) Araştırmalar için maddi kaynak sağlamak amacıyla bilgi bankasında toplanan bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,

ç) İhtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, özel şirketlere, derneklere, vakıf ve benzeri kurumlara karşılıklı veya karşılıksız danışmanlık hizmeti sağlamak,

d) Belirtilen konularda eğitime katkı için karşılıklı veya karşılıksız kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılımcı belgesi vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak,

e) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak,

f) İlgili konularda kısmen veya tamamen kendi veya diğer araştırmacıların hazırladığı kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınların yayımlanmasını sağlamak,

g) İlgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını karşılıklı veya karşılıksız yapmak,

ğ) Araştırma projelerinin uygulamasında koordinatörlük yapmak veya yardımcı olmak.

 

ORGANİZASYON

  • YUVAM Müdürü

          Prof. Dr. Natalya Ketenci

  • YUVAM Müdür Yardımcısı

          Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevencan Akcabelen

  • Proje Asistanı

          Burcu Arsan, Ph.D(c)

 

YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Natalya Ketenci Yeditepe Üniversitesi  
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevencan Akcabelen Yeditepe Üniversitesi  
Doç. Dr. Y. Can Erdem Yeditepe Üniversitesi  
Prof. Dr. Elif Erişen Yeditepe Üniversitesi  
Doç. Dr. Ece C. Baba Yeditepe Üniversitesi  

 

DANIŞMA KURULU
Doç. Dr. Altan Kar  
Doç. Dr. Alper Altınanahtar  
Prof. Dr. Can Tansel Kaya  
Dr. Öğr. Üyesi Hande Tek Turan  
Dr. Öğr. Üyesi Barış Baykan  
Doç. Dr. Çağrı Levent Uslu  
Doç. Dr. Deniz Palalar Alkan  
Doç. Dr. Sema Dube