YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YUVAM
Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkez

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) olarak amacımız; kamu ve özel sektörde yönetim ile ilgili alanlarda disiplinler arası uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yürüterek bilimsel literatüre yeni modeller kazandırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarına çözümler üreterek Üniversite ile iş dünyasıilişkilerini geliştirmek ve Üniversiteye kaynak yaratmaktır.


Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:


a) Yönetim uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve uygulama sonrası izleme çalışmalarının planlamasını ve uygulamasını yapmak,

b) Bu çalışmalar için sponsorlar, araştırma kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğini sağlamak,

c) Araştırmalar için maddi kaynak sağlamak amacıyla bilgi bankasında toplanan bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,

ç) İhtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, özel şirketlere, derneklere, vakıf ve benzeri kurumlara karşılıklı veya karşılıksız danışmanlık hizmeti sağlamak,

d) Belirtilen konularda eğitime katkı için karşılıklı veya karşılıksız kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılımcı belgesi vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak,

e) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak,

f) İlgili konularda kısmen veya tamamen kendi veya diğer araştırmacıların hazırladığı kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınların yayımlanmasını sağlamak,

g) İlgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını karşılıklı veya karşılıksız yapmak,

ğ) Araştırma projelerinin uygulamasında koordinatörlük yapmak veya yardımcı olmak.

ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. M. Atilla Öner Yeditepe Üniversitesi Eylül 2016 -
Prof. Dr. Hakan ÜzeltürkYeditepe ÜniversitesiEylül 2016 -
Prof. Dr. Esra KaradenizYeditepe ÜniversitesiEylül 2016 -
Assoc. Prof. Dr. Ece C. BabaYeditepe ÜniversitesiEylül 2016 -
Assoc. Prof. Dr. Y. Can ErdemYeditepe ÜniversitesiEylül 2016 -
Assist. Prof. Dr. Özlem AkkayaYeditepe ÜniversitesiEylül 2016 -
Assist. Prof. Dr. Şule Badilli DemirbaşYeditepe ÜniversitesiEylül 2016 -
Assist. Prof. Dr. Uğur KaplancalıYeditepe ÜniversitesiEylül 2016 -
Assist. Prof. Dr. Zeynep OcakYeditepe ÜniversitesiEylül 2016 -
YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. M. Atilla Öner Director Eylül 2016 -
Assoc. Prof. Dr. A. Gönül DemirelAsst. Director - ProgrammesEylül 2016 -
Prof. Dr. Esra KaradenizAsst. Director - ProgrammesEylül 2016 -
Assoc. Prof. Dr. Özlem KundayAsst. Director - FinanceEylül 2016 -
Assist. Prof. Dr. Melih GörgünAsst. Director - Admin. AffairsEylül 2016 -
Enver DodanlıAsst. Director - SME RelationsHaziran 2018 -
Başak KuruProgrammes AssistantŞubat 2018 -
Dila SeyhanProgrammes AssistantMayıs 2018 -
Assist. Prof. Dr. Barış BaykanAsst. Director - Third Sector RelationsEylül 2016 - Şubat 2018
Nihan Güneş ÇağınProgrammes AssistantKasım 2017 - Mart 2018
PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
Prof. Dr. Şarman GençayEnergy Management
Assoc. Prof. Dr. Senem Göl BeşerResearch Roundtables
Assoc. Prof. Dr. A. Gönül DemirelResident Executive
Assoc. Prof. Dr. Özlem KundayEntrepreneurship
Assist. Prof. Dr. Çağatay Akarçay Innovation in Accounting and Finance
Assist. Prof. Dr. Bahadır OlcayInnovation and Technology Management
Assist. Prof. Dr. Hande Tek Turan Local Governments
Dr. Emre S. Özmen - Samsung TR Yeditepe MBA Forum
Tolga Şimşek - Siemens TRIndustry 4.0
GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER
Enes Bayram - BA
Abdurrahman Çelik - BA
Mert Gülbay - MBA
Nilgün Güleç - BA
Doğuş Özaslan - BA
Meltem Pınar - BA
Damla Tarakçı - BA

GEÇMİŞ YILLAR