KİTAPLAR

YIRCoF '19

Anticipation: Conceptual, Theoretical and Empirical Issues


Yeditepe International Research Conference on Foresight and Futures
2019

Girişimcilik Raporu 2018

Türkiye’de Girişimcilik ve Uluslararasi Karşılaştırma 2018


E. Esra Karadeniz
2019

Integrated Stakeholder Relationships Management Model

Theory and Emperical Results from IT Sector


A. Gönül Demirel, M. Atilla Öner
2010

Workplace Mobbing in Turkey

The Relationship between Mobbing, Organizational Climate and Trust,


Mehmet Yusuf, Basak Gokce
2010


Entrepreneurship and Innovativeness

The Importance of Personal Characteristics and Gender: A Study on Turkish Entrepreneurs,


Ozlem Karabuber Kunday
2010

İnsan-Odaklı Proje Yönetimi

Proje yönetiminde başarıyı güvence altına alacak insan-odaklı araçların okuyucularla paylaşılması,


M. Atilla Öner
2016

Ulusal Uzgörü Çalışmaları ve Türkiye 2023 için bir Yöntem Önerisi

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi öneriliyor.


Alper Alsan, M. Atilla Öner, Mustafa Doğru
2000

From Financial Crisis to Economic and Political Distress, Lambert Academic Publishing,

Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3-659-31245-8


A. Gönül Demirel, M. Atilla Öner
2013

ArGe Yönetimi

Bu kitapta ArGe yönetimi değişik yönleriyle irdeleniyor.
Kitap, şirketlerin ArGe konusunda karar almalarını kolaylaştıracak ve kendi bünyelerinde kolayca uygulayabilecekleri metotları içeriyor.


M. Atilla Öner
2006

Global Issues in Health Care Systems - Social, Legal, Economic and Managerial Perspectives, Lambert Academic Publishing

Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3-659-51284-1


Özlem Karabüber Kunday, M. Atilla Öner
2014

International Journal of Innovation and Technology Management

Special Issue on Managing Emerging Technologies: The Case of Nanotechnology


M. Atilla Öner (Misafir Editör)
2013

Nanotechnology Citizens' Conference in Madison, USA,

Chapter 08 in Consumers and Nanotechnology - Deliberative Processes, Social Barriers and Methodologies,
ISBN: 978-981-4316-16-3


P. Strandbakken, G. Scholl, E. Sto, (edits.)
2013

Yüksek Öğretim, Multiversite ve Teknoloji
M. Atilla Öner
2012

Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi

Hukuk, ekonomi, işletme ve endüstri mühendisliği alanlarında çalışan araştırmacılar konuyu 18 bölümde tartışıyor.Kitabın telif ücretleri Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağışlanmıştır.


M. Atilla Öner
2012

Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli

Bu kitap, üçüncü sektör kuruluşlarının profesyonel ve gönüllü yönetim yeteneklerinin geliştirilmesine katkı yaparak Türkiye'mizde üçüncü sektör kuruluşlarının daha başarılı olmasını arzu edenlere yol gösterici kaynak olmayı amaçlıyor.


M. Atilla Öner
2004

İmalât Sanayiinde İnovasyon Modelleri


2008

Altyapı Seviyeleme Çalışması - Ulusoy, Öner, Bilgiç


Yön Özeti
1998

Ulusal Uzgörü Çalışmaları 2023

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi öneriliyor.


M. Atilla Öner, Alper Alsan, Mustafa Doğru
2017