YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YUVAM
Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkez

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) olarak amacımız; kamu ve özel sektörde yönetim ile ilgili alanlarda disiplinler arası uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yürüterek bilimsel literatüre yeni modeller kazandırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarına çözümler üreterek Üniversite ile iş dünyasıilişkilerini geliştirmek ve Üniversiteye kaynak yaratmaktır.


Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:


a) Yönetim uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve uygulama sonrası izleme çalışmalarının planlamasını ve uygulamasını yapmak,

b) Bu çalışmalar için sponsorlar, araştırma kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğini sağlamak,

c) Araştırmalar için maddi kaynak sağlamak amacıyla bilgi bankasında toplanan bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,

ç) İhtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, özel şirketlere, derneklere, vakıf ve benzeri kurumlara karşılıklı veya karşılıksız danışmanlık hizmeti sağlamak,

d) Belirtilen konularda eğitime katkı için karşılıklı veya karşılıksız kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılımcı belgesi vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak,

e) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak,

f) İlgili konularda kısmen veya tamamen kendi veya diğer araştırmacıların hazırladığı kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınların yayımlanmasını sağlamak,

g) İlgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını karşılıklı veya karşılıksız yapmak,

ğ) Araştırma projelerinin uygulamasında koordinatörlük yapmak veya yardımcı olmak.

ORGANİZASYON

  • YUVAM Müdürü
    Doç. Dr. Özlem Kunday

  • YUVAM Müdür Yardımcısı
    Doç. Dr. Ayşe Gönül Demirel
YÖNETİM KURULU
Doç. Dr. Özlem Kunday Yeditepe Üniversitesi Ekim 2018 -
Prof. Dr. Meltem Erinçmen Kanoğlu Yeditepe ÜniversitesiEkim 2018 -
Prof. Dr. Feryal SubaşıYeditepe ÜniversitesiEkim 2018 -
Doç. Dr. Ece C. BabaYeditepe ÜniversitesiEkim 2018 -
Doç. Dr. Y. Can ErdemYeditepe ÜniversitesiEkim 2018 -
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Hakan ÜzeltürkEkim 2018 -
Prof. Dr. Esra KaradenizEkim 2018 -
Doç. Dr. Altan KarEkim 2018 -
Dr. Öğr. Üyesi Barış BaykanEkim 2018 -
Dr. Öğr. Üyesi Hande Tek TuranEkim 2018 -
Dr. Öğr. Üyesi Şule BadıllıEkim 2018 -
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır OlcayEkim 2018 -
Dr. Öğr. Üyesi Melih GörgünEkim 2018 -

GEÇMİŞ YILLAR